Försäkra Lastbil

Lastbilsförsäkringar uppfattas ofta som något dyrt och tråkigt. Vår tjänst syftar till att göra livet något lättare och framför allt billigare då du vill teckna försäkring för tung eller lätt lastbil.

Vi hjälper dig med tips för att teckna din lastbilsförsäkring online där det är möjligt och i andra fall så hjälper vi dig att jämföra priser från relevanta försäkringsbolag utan att du själv behöver vara i kontakt med dem. Allt sköts dessutom digitalt där vi agerar mellanhand. Vi lovar att inte ge ut dina kontaktuppgifter så vill du inte att någon kontaktar dig så slipper du det!

Kostnadsfritt kommer vi sköta kontakten med flertalet försäkringsbolag och per mail meddela dig de två bolag med lägst pris. Därefter är det upp till dig att kontakta försäkringsbolagen.

Försäkra lastbil online

Lastbilsförsäkringar är ganska lika varandra oavsett vilket försäkringsbolag du väljer och delas traditionellt in i trafik, halv och helförsäkring där det som skiljer är tilläggsförsäkringarna. För att spara tid och göra det lättare för dig som kund anstränger sig försäkringsbolagen för att göra det möjligt att köpa sin lastbilsförsäkring online. Lätt lastbilsförsäkring köper du enklast online via Svedea där allt du behöver är lastbilens registreringsnummer och ihop med ditt personnummer för att få ett prisförslag och sedan köpa försäkringen online. Att teckna försäkring för lätt lastbil online är även möjligt hos If Skadeförsäkring där det går till på samma sätt.

Jämför pris på lastbilsförsäkring

De parametrar som styr priset för din lastbilsförsäkring varierar mellan bolagen och är ofta något de är förtegna om. Gemensamma nämnare och frågor du ofta får svara på är lastbilsmodell och ålder, körsträcka per år, val av självrisk, var i landet du bedriver verksamhet och vilka extra försäkringar du väljer.

Vi rekommenderar att en gång per år se över kostnaderna för sin lastbilsförsäkring. Detta då försäkringsbolagen kommer höja din premie varje år även om du är helt fri från skador.

Vill du att vi gör jobbet åt dig så fyll i detta formulär så skickar vi en prisförfrågan till flertalet olika försäkringsbolag och återkommer till dig med de två bästa förslagen.

Viktigt att veta om lastbilsförsäkringar

Enligt såväl Wikipedia som försäkringsbolagen är definitionen på en tung lastbil att totalvikten överstiger 3,5 ton. Är totalvikten under lägre räknas det som en lätt lastbil. Vanligtvis försäkras tunga lastbilar av företag varför de försäkringarna skiljer sig något i sin karaktär.

 • Lastbilar räknas inte som egendom och täcks därför inte av den vanliga företagsförsäkringen.
 • För lastbilar över 3,5 ton ska försäkring för tung lastbil tecknas.
 • Du måste försäkra en lastbil samma dag som du köper den.
 • Tidigare ägares försäkringar är ogiltiga.

Hel eller halvförsäkring lastbil

Precis som vanliga bilförsäkringar kan lastbilsförsäkringar delas in i hel och halvförsäkring där vagnskada är den komponent som skiljer en helförsäkring från en halv. Detta utöver den obligatoriska trafikförsäkringen som självklart också gäller för lastbilar. Då försäkringar för tung lastbil oftast är anpassade för företagare finns det utöver de vanliga delarna även en uppsjö av tilläggsförsäkringar. Nedan finns en generell beskrivning över de vanligaste delarna i en lastbilsförsäkring. Observera att det kan skilja sig mellan försäkringsbolagen.

Obligatorisk trafikförsäkring för lastbilar

Inget val utan är ett måste för alla motorfordon i Sverige och ersätter eventuella personskador. Trafikförsäkringen kan även ersätta skador som uppstått på egendom som inte tillhör ägaren av fordonet.

Halvförsäkring lastbilsförsäkring

Nedan listas vad som bör ingå i en halvförsäkring för en tung lastbil. Försäkringsterminologi kan ibland vara svårt att förstå, bra att veta är att halvförsäkring ibland kallas delkasko.

 • Stöld – Gäller som namnet antyder vid stöld men även skador som kan uppstå vid försök till stöld eller inbrott.
 • Brand – Täcker brandrelaterade skador såsom kortslutningar, explosioner eller åsknedslag.
 • Glas – Spräcks eller krossas någon av fordonets rutor täcks detta. Ingår i halvförsäkringen hos de flesta försäkringsbolag men har skadan uppstått via kollision eller krock räknas det ibland som vagnskada. Trygg Hansa är ett exempel på bolag där detta gäller.
 • Bärgning – Här får du hjälp med bärgningskostnader som uppstår till följd av driftstopp. Gäller dock inte om stoppet beror på brist på drivmedel, eller soppatorsk som det också kallas.
 • Rån – Täcker förarens personliga egendom, skador och förluster vid rån. För många bolag gäller detta skydd endast inom de Nordiska länderna. Egendom som skadas täcks heller inte av alla bolag. If Skadeförsäkring har däremot valt att täcka personliga tillhörigheter som skadas under färd.
 • Rättsskyddsförsäkring – Ibland uppstår kostnader i samband med tvister och brottsmål. Denna del av försäkringen täcker kostnader för eventuellt ombud och andra rättegångskostnader.

Vagnskadeförsäkring som helförsäkring

Vad som normalt skiljer hel från halvförsäkring är att det täcker skador som uppstår på själva fordonet vid olyckor även om felet begåtts av föraren. Detta täcker även vad som brukar kallas ”annan yttre olyckshändelse” såsom skadegörelse, dikeskörningar, rasande snömassor från tak eller liknande.

Billig lastbilsförsäkring

Vare sig man är företagare eller privatperson vill man betala för mycket för sin lastbilsförsäkring. Helst av allt vill man ju inte använda den. Förutom att varje år se över sin lastbilsförsäkring i samband med försäkringens förfallodatum finns det några knep för billigare försäkring som presenteras i nedan lista:

 • Undvik Autogiro – Det kostar ofta upp till 6% extra i månaden
 • Se över din försäkring varje år
 • Välj låg självrisk
 • Låt en mäklare leta billigast försäkring åt dig
 • Byt försäkringsbolag minst vart tredje år
 • Förebygg skador

Tilläggsförsäkringar lastbil

Alla företag är olika och behöver anpassa sitt försäkringsskydd. Kör du utomlands, fraktar värdefult gods eller är utsatt för liknande risker så berätta det gärna för oss då du fyller i formuläret eller då du är i direkt kontakt med ditt försäkringsbolag.

Hitta den billigaste lastbilsförsäkringen

Kostnadsfritt så hjälper dig att hitta det bästa priset på din försäkring.

Genom att kontakta försäkringsbolagen åt dig spar du tid, energi. Fyll i formuläret så återkommer vi med de två billigaste alternativen för din lastbilsförsäkring. Behöver vi komplettera dina uppgifter med något så återkopplar vi, annars hör vi av oss med de två bästa förslagen.


  Senaste nyheterna