Martin & Servera vill bli klimatneutrala

Miljöarbete och hållbarhet blir allt viktigare för svenska företag oavsett storlek. Logistikföretaget Martin & Servera är inget undantag och nu satsar bolagets ledning fullt ut på att få sina transporter att bli klimatneutrala. Målsättningen är att hela företaget ska bli det men det är svårt att göra alla förändringar över en natt.

Byter ut hela fordonsflottan

Martin & Servera vill bli klimatneutrala genom att så fort som möjligt byta ut de gamla dieseldrivna lastbilarna som ingår i fordonsflottan mot moderna fordon som drivs av fossilfria drivmedel. Nu har företaget beställt 40 lastbilar från Scania som alla går på förnybara drivmedel. Målet är att all verksamhet inom företaget ska vara omställd till en klimatneutral verksamhet allra senast 2030.

Bilar som drivs av olika hållbara drivmedel

Kärnan i Martin & Serveras verksamhet är att leverera livsmedel och varor till offentliga kök och restauranger. För ett knappt år sedan beställde företaget tio bilar som drivs med biogas och nu har den beställningen kompletterats med ytterligare trettio fordon som även de drivs med biogas. I beställningen ingår också ett fordon som enbart går på el. Martin & Servera väljer en diversifierad bränslestrategi för att undvika att bli beroende av enbart en sort av de fossilfria drivmedel som finns på marknaden.

Investeringar som gynnar miljön

När Martin & Servera går lägger upp strategin för sitt hållbarhetsarbete tittar de på allt detaljer ur ett livscykelperspektiv, och det gäller även fordonsflottan. I livscykelperspektivet väger de in både tillverkning och användning, vilket gör att det ibland är mer fördelaktigt att använda fordon som drivs av el medan det i andra fall fungerar bättre med biogasbilar. När ett fordon som går på diesel byts ut mot ett som går på biogas minskar företaget CO2-utsläppen i distributionskedjan med över 90 procent. Det är investeringar som snabbt har en positiv inverkan på klimatet.