Dieselpriserna tvingar åkerier till konkurs

I början när diesel blev ett alternativ till bensin var diesel miljöfrämjande och betydligt billigare än bensin. De flesta åkerierna anpassade sig gradvis och gick över till dieseldrivna fordon. Idag tycks de dock bli bestraffade för detta goda initiativ. Dieselpriserna har stigit till rekordnivåer och fortsätter att höjas. Det beror dels på att oljepriset stigit på världsmarknaden. Nu hotas åkerierna av konkurs då alternativen inte kan väljas i en hast.

Dieselns prisutveckling 2021

Man betalar idag en krona mer för diesel än för bensin. Den kraftiga prisökningen som hotar att försätta åkeriföretag i konkurs berodde på att efterfrågan har stigit i samband med att restriktionerna började släppas under pandemin och att därmed trafiken åter ökat. Dessuom finns det nu en helt ny reduktionsplikt som innebär att dieseln blandas med utökad kvantitet förnybara drivmedel. Bara det höjde priset med 75 öre den andra augusti i fjol.

Vad kan hjälpa åkerierna?

Dieselpriset i Sverige är det högsta i Europa. Svenska åkerier tappar inte bara ekonomiskt utan även i konkurrenskraft. Inget åkeriföretag klarar detta själv. Kostnaden måste betalas av kund och drabbar i förlängningen naturligtvis även konsumenten. På längre sikt måste bränsleskatten i Sverige ses över. Idag är 52 procent av bränslepriset skatt, högre än i EU. Våra skattenivåer skall inte vara högre än övriga Europa och behöver harmoniseras med EU:s länder. Då kan våra åkeriföretag ges en chans att överleva.

Hur kan åkeriernas konkurshot minskas?

Vad kan göras för att underlätta för åkeriföretagen att arbeta vidare? De lär ha nog med det risktagande som alla seriösa företag måste ta ändå. All händelseutveckling är oförutsägbar men det går att förebygga negativa konsekvenser av något som redan har inträffat. Sverige har satsat på klimatförbättrad diesel, men det har kostat för mycket för många företag och det gäller att finna lösningar för att undvika konkurser.