Volvo i nytt samarbete för självkörande lastbilar

Volvo tar sikte mot framtiden och inleder ett strategiskt och långsiktigt samarbete med företaget Aurora Innovation Inc. i Silicon Valley. Tanken är att Volvo ska automatisera körningen med lastbilar och då framförallt landsvägskörningen som är en stor del av det svenska vägnätet. Lastbilarna är tänkta att köra från hub-till-hub i Nordamerika till en början men kommer så småningom erbjudas till de svenska åkerierna.

Pågående automatiseringar en trend

Ett förarlöst samhälle med självkörande bilar är ingen ny idé, det har bara tagit närmre 100 år att börja realisera den. Aurora är ledande inom autonoma system och samarbetar redan med ett till stort lastbilsföretag i USA, nämligen Paccar Inc. Det är fokus på körning på landsvägar. Parallellt med lastbilarna ska vi inte glömma att projekt med förarlös körning för bilar redan pågår. Volvo har bland annat ett pågående projekt i Göteborg för vissa sträckor.

Aurora har medarbetare med starka profiler

Hur leder Aurora vägen framåt? De har en passion för mjukvara, hårdvara och datatjänster som är säkra för att kunna erbjuda självkörande bilar. Ett av deras kända ansikten är CEO Chris Urmson som tidigare arbetade på Alphabet Inc. med deras projekt för självkörande bilar. En annan är medgrundare Sterling Anderson vilken var den som ledde teamet som arbetade med autopilot hos Tesla och CTO. Drew Bagnell är en professor inom robotics.

Vart är vi på väg?

Det kommer givetvis att ta några år att realisera dessa projekt, men tanken är att de ska kunna stärka och förenkla handeln och vara ett stöd för förare. Avancerade förarstödssystem kan minska olyckor då de inte styrs av känslor eller tappar uppsikten över vägen. Stiftelsen Forskning & Framsteg tror framtiden kan innebära mer trafik, snarare än mindre. När det gäller autonoma bilar så delas de in i en SAE-skala av 1-5 i hur pass autonoma de är. Ett fordon med 5 skulle kunna köra överallt där en human förare kan köra. Vi är definitivt på väg framåt.