Miljöbilspremie för lastbilar

Miljöbilspremie för lastbilar

Sveriges miljömål vad gäller utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 70 procent. Detta ska uppnås senast år 2030. För att nå målen har man tagit fram en klimatpremie som betalas ut vid köp av lastbilsfordon med tonvikt på energieffektivare fordon samt ökad biodrivmedelsanvändning. Man hoppas på så sätt få fler företag, kommunerLäs mer omMiljöbilspremie för lastbilar[…]