Försäkringsbolag

Vi guidar dig till rätt försäkring genom att jämföra de populäraste valen av försäkringsbolag för att försäkra tung eller lätt lastbil. Har du frågor rekommenderar vi dig att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

 • Billigt alternativ
 • Samla ICA poäng
 • Bra för lätt lastbil

 • Teckna lastbilsförsäkring online
 • Bra för privatpersoner
 • Bra pris om du är 30+

 • Sju olika självrisker
 • Höjer inte priset vid skada
 • Anpassad åkeriförsäkring

 • Ofta ett billigare pris
 • Ersätter motpartens kostnader vid tvist
 • Täcker kostnad för transport av förare som blir sjuk

 • Lokala med kontor i de flesta städer
 • Lätta att förstå
 • Täcker transport av förare vid driftstopp

 • Samarbete med Sveriges Åkeriförening
 • Möjligt få prisförslag online
 • Många skadeförebyggande åtgärder som gör det billigare

 • Erkänt bra skadehantering
 • Rabatt för dig med max 2 lastbilar
 • Bra om du kör i utlandet

Bästa försäkringsbolaget

Vi har valt att granska och recensera ett flertal olika försäkringsbolag som erbjuder försäkring och tung och lätt lastbil. När vi recenserar olika försäkringsbolag tar vi hänsyn till flera parametrar för att sedan ge ett slutgiltigt helhetsbetyg. Lastbilsförsäkringar är dock komplext vilket innebär att den bästa försäkringen för din lastbil inte behöver vara densamma som för någon annan.

Vad täcker försäkringen

Det första vi tittar på för att bedöma lastbilsförsäkringen är vad försäkringen täcker och självastrukturen i försäkringen. D.v.s. hur är försäkringen uppbyggd i form av trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring och vad respektive del ger ersättning för. Vi förklarar också vilka tilläggsförsäkringar som finns och till vilken grad försäkringen går att anpassa efter just din lastbil eller ditt företags behov.

 Enkelt språk

Vi lägger också vikt vid ett enkelt språk och kommunikation. Ingen som ska försäkra sin lastbil vill brottas med onödigt svåra ord eller missförstå viktig information som villkor eller vad man egentligen betalar för. Här är variationen stor mellan försäkringsbolagen där de nya mindre uppstickarna tenderar att vara enklare att göra med.

Enkelt att teckna

Idag går det att problemfritt köpa flera varor och tjänster online, komplexa som enkla där nästan allt man vill ha ligger ett klick bort. Här ligger de flesta försäkringsbolag efter där det ofta är alldeles för tidskrävande att samla in information, få prisförslag och teckna försäkringen. För att bespara dig bekymret kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär eller teckna försäkringen online hos någon av de försäkringsbolag vi listat som erbjuder den tjänsten.

Pris

En bra försäkring ska inte kosta för mycket. Just prissättning för försäkringar är väldigt avancerat där flera faktorer spelar in. Det innebär att man inte kan vara helt säker på att försäkringsbolag A är billigare än försäkringsbolag B. Däremot kan man vara något generell. Vi har varit i kontakt med flertalet försäkringsbolag och vet att vissa är något billigare än andra för en produkt som i alla fall villkorsmässigt är densamma.