Dina Försäkringar

Betyg: 4.1 / 5

De kallar sig själva för alternativet till storbolagen och med enkel terminologi är det enkelt att förstå varför. Dina försäkringar samlar totalt 13 olika försäkringsbolag med lokala kontor på över 50 platser under samma varumärke och garanti för produkt och kompetens. Dina påstår att detta får försäkringsbolaget komma närmre kunderna och är mindre krångliga än de större konkurrenterna. Något som exemplifiera med nedan reklamfilm:

Dina försäkringar reklamfilm

Fördelar med Dina försäkringar

  • Flertalet nivåer för att justera självrisken
  • Sveriges nöjdaste företagskunder (SKI)
  • Höjd självrisk istället för prisökningar

Nackdelar med Dina försäkringar

  • Höjd självrisk vid skada är inte alltid optimalt för stora bolag
  • Vald stad är svårt att ändra (rensa cookies)
  • Svårt hitta information om bonusar

Så fungerar Dinas lastbilsförsäkring

De har anpassat sin försäkring efter åkerier och gjort det enkelt för den som vill försäkra sig att komplettera försäkringen med exempelvis avbrottsförsäkring och transportöransvar. Utöver det har Dina försäkringar delat in försäkringen för fordonet i trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring och tillägg där bland annat avbrottsförsäkring ingår. Generellt ges kunderna många val för att anpassa sin försäkring där detta även gäller avbrottsförsäkringen kunden kan välja om skyddet ska gälla vardagar eller veckans alla sju dagar.

 

Höjd självrisk vid skada

Normalt för de flesta försäkringsbolag är att de höjer premien vid fall av skada. Dina försäkringar har istället valt att höja självrisken. Efter varje skada höjs din självrisk med 50% av vald självrisk. För en försäkring med vald självrisk på 10% av basbeloppet innebär en ökning Det innebär att en ökning med 50% gör att självrisken efter skada blir 15%. Efter tre skadefria år återgår dock självrisken till det som ursprungligen varit valt.

 

Exempel på vad försäkringen inte täcker

En viktig säkerhetsföreskrift som Dina försäkringar uppmärksammar är att försäkringstagaren måste följa gällande arbets- och vilotidsregler. För brand ges exemplet att all anordning som används för att torka eller värma fordonet ska vara godkänt att användas. 

Förköpsmaterial att ladda ner