Truckzter – Uber för lastbilar?

Truckzter är tänkt att i framtiden bli en form av Uber för transportnäringen. Detta för minska miljöpåverkan, minska tomkörning och öka fyllnadsgraden i transporterna. Detta är tänkt att börja i Mellansverige och riktar sig till fristående åkerier som inte är knutna till några större speditörer och är i behov av att fylla sin last.

Få uppdrag på gemensam plattform

Via en digital plattform så matchar Truckzter ihop lastbilar och gods och på så sätt blir det effektivare med frakt. Målsättningen är fulla flak och miljövänliga lastbilstransporter i framtiden då även returtransporter skall fyllas så mycket som möjligt. Detta kommer att öka lönsamheten i en hårt pressad bransch samtidigt som miljömålen uppfylls. Det kommer kanske leda till fler jobb inom transportnäringen också?

Ingen risk för prispress

Det ska inte bli någon prispress även om det blir huggsexa om transporterna. Om tjänsten ska vara attraktiv så går det inte att pressa priserna i en redan hårt ansatt bransch. Uber för lastbilar kopplar samman åkerierna och företagen i en gemensam digital plattform vilket enbart kommer vara positivt för alla parter. Plattformen kommer att öka fyllnadsgraden för fristående åkerier och det innebär miljövänliga lastbilstransporter.

Truckzter kan bli Uber för transportnäringen

Den digitala tjänsten Truckzter är tänkt att koppla samman fristående åkerier med företagen i en matchning för frakt av gods i en gemensam digital plattform. Detta är för att effektivisera transportnäringen med fulla flak och miljövänligare transporter. Det kommer inte bli någon risk för att priserna pressas i den redan tuffa branschen eftersom om priserna är för låga blir inte tjänsten attraktiv för de fristående åkerierna.