Volvo vinner pris

Volvo Lastvagnar belönas för sitt hållbarhetsarbete och den nya gaslastbilen utnämns till Sustainable Truck of the Year 2018. Juryn betonar främst lastbilarnas energieffektivitet och låga klimatpåverkan men lyfter också fram säkerheten, komforten och att den är återvinningsbar. Den nya generation av gasdrivna lastbilar är en milstolpe i Volvos långsiktiga ambition mot att nå nollutsläpp. Utmärkelsen bidrar även till att driva på utvecklingen av hela transportsektorn i en mer hållbar riktning.

Hållbarhet vinner i längden.

Hållbarhet och klimatpåverkan är ett hett ämne idag och intresset inom transportsektorn ökar. I Sverige står transportsektorn för cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen och det är lastbilstransporter som ökar. Både Sverige och EU har satt höga klimatmål och utveckling av mer energieffektiva bränslen och fordon, som den nya Volvo FH LNG, prioriteras därför för att skapa bättre möjligheter för hållbar transport.

Grönare gaslastbil prioriterar både säkerhet och komfort.

Den nya Volvo FH LNG gaslastbilen signalerar en viktig milstolpe inom hållbar utveckling för tyngre fordon. Lastbilen är inte bara ett grönare alternativ, den värnar även om Volvos höga standard vad gäller både komfort och säkerhet ute på vägarna. Volvo höjer ribban för klimatarbete inom transportsektorn vilket lär ge positiva effekter både för miljön och utvecklingen inom branschen som helhet.

Volvo höjer ribban för klimatarbete inom transportsektorn.

Volvo Lastvagnar vinner pris för sitt hållbarhetsarbete inom transportsektorn. Volvo FH LNG representerar en ny generation av gasdrivna lastbilar som är ett viktigt steg i Volvos långsiktiga målsättning om nollutsläpp och har utnämns till Sustainable Truck of the Year 2018. Premieringen av en energieffektiv gaslastbil med låg klimatpåverkan som även prioriterar säkerhet och komfort bidrar även till att främja hållbarhet inom hela transportsektorn.