Världens första lastbil

Den allra första lastbilen tillverkades år 1891 av företaget Daimler. Sveriges första lastbil byggdes av Scania 1897. I maj 1900 kördes en tur mellan Göteborg och Kungsbacka i en lastbil som köpts av bryggeriet J, A, Pripp & Son. Detta fartvidunder hade tre olika hastigheter, man kunde välja om man ville susa fram i 4. 7, 10 eller hisnande 14 kilometer i timmen.

Lastbilen som ersatte hästdragna lastvagnar

Till en början sågs lastbilen endast som ett komplement till hästdragna lastvagnar men under 1920-talet gick utvecklingen snabbt framåt. Man bytte då ut kedjedriftssystem och gummidäck mot kardandriftssystem och tryckluftsdäck. I Sverige kom Volvos första lastbil med boggiaxel 1929 och Scania Vabis följde efter med sin modell 1933. Under 1950-talet fick lastbilarna effektivare dieselmotorer för att sedan under 1960-talet bli det vanligaste alternativet för godstransporter.

Dagens moderna lastbilar

Under 1980-talet lades mycket energi på att göra lastbilarna mer miljövänliga och miljöutvecklingen har fortsatt sedan dess. Svenska Volvo och Scania har en stor andel på världsmarknaden och ligger i framkant mycket tack vare sina höga krav på prestanda, driftsäkerhet och ekonomi. I dagsläget ställs mycket höga krav på lastbilar sett ur miljöperspektiv och det arbetas hårt med att ta fram alternativa drivmedel som även är ekonomiskt gångbara.

Lastbilar för framtiden

Sedan Daimler utvecklade den allra första lastbilen har utvecklingen gått framåt med stora steg. Från den gamla tidens miljöfarliga drivmedel till dagens toppmoderna lastbilar med alternativa drivmedel har det hänt mycket. Det arbetas hårt för att göra godstransporterna än mer miljövänliga och kostnadseffektiva. En intressant idé som redan provats på kortare sträckor i Sverige är elektrifierade vägar. Detta innebär att lastbilarna körs på el och laddas automatiskt under färd, vilket är bra både för miljön och åkeriernas lönsamhet.