Svenska lastbilar

En lastbil är ett motorfordon avsett för godstransport. I Sverige delas lastbilar in i två kategorier beroende på vikt: lätt lastbil och tung lastbil. Viktgränsen går vid 3 500 kilo. Lastbilar kan också delas in enligt användningsområde, exempelvis långtradare, timmerbilar, anläggningsbilar och mängder av specialfordon som brandbilar, kranbilar, sopbilar och betongbilar.

Två stora lastbilstillverkare

Sverige är ursprungsland till två stora lastbilstillverkare med spridningsområde över hela världen: Scania och Volvo. Världens första lastbil byggdes 1891 av den tyska biltillverkaren Daimler, men redan 1897 hade Scania hakat på och tillverkat den första svenskbyggda lastbilen. Först på 1920-talet kom lastbilsproduktionen igång på allvar och 1929 kom Volvos första modell. Andra världskriget blev det första stora krig där lastbilar kom att användas av arméerna.

Lastbilar av hög kvalitet

Idag har de två svenska lastbilstillverkarna en hög andel av den marknaden. En anledning är att den inhemska marknaden är mycket liten och båda företagen har därför tidigt varit tvungna att satsa på export, något som de har haft stor nytta av. Vidare tvingade svenska förhållanden med tungt arbete i oländig skog och terräng tidigt fram en produktion av tåliga, robusta fordon. När det övriga Europa väl kom ifatt med högre ställda krav, kunde de svenska företagen snabbt ta marknadsandelar.

Företag i framkant

Scania och Volvo var också tidiga med att jobba med höga krav på hyttsäkerhet. Facken ställde dessutom krav på ergonomi och komfort för de svenska lastbilsförarna vilket gjorde att företagen även på detta område har kommit att ligga i framkant, vid internationella jämförelser. Sammantaget har alltså de två svenska lastbilstillverkarna tack vare en gedigen produktion med högt ställda krav lyckats erövra och behålla en avgörande position inom lastbilstillverkningen.