Scanner som känner av ljus på 800 000 km avstånd

Många länder har utmaningar med övervakning av sina gränser. Illegal migration, trafficking och smuggling av flyktingar, boskap och varor gör det nödvändigt att komma med nya lösningar på problemen och att använda sig av ny teknik för att nå bättre resultat. Särskilt inom EU, där många av länderna är små till ytan vilket gör att det finns många gränser att övervaka, är man ständigt på jakt efter nya metoder.

Hittar gömda personer och djur när lastbilen kör

Forskning pågår ständigt och forskare vid Cardiff University har i samarbete med säkerhetsföretaget Sequestim tagit fram en färdig lösning, nämligen en scanner som kan upptäcka människor och djur i fordon. Det unika med scannern är att den kan avslöja om det finns levande materia i ett fordon även om det är i rörelse, ända upp i så höga hastigheter som 160 km/h.

Teknik från satelliter

Hemligheten bakom detta är att scannern passivt läser av vad som passerar den utifrån den kroppsvärme som den kan läsa av. Tekniken bakom är densamma som används i satelliter och är så precis att den kan urskilja en glödlampa på 800 000 kilometers håll. Dessa scanrar ska dock trimmas till att kunna hitta gömda djur och personer istället för ljuskällor.

En mobil scanner

Kontroller av lastbilar vid gränserna var tidigare en tidsödande och resurskrävande verksamhet. Med den nya tekniken kan denna övervakning förenklas avsevärt. Förutom levande ting kan scannern även läsa av om det finns vapen ombord ett fordon. Dessa syns som skuggbilder. Fördelen med scannern är att den är så pass liten att den får plats i en skåpbil, om man inte vill ha den som en fast installation.