S vill ge CSN-lån för lastbilskörkort

Socialdemokraterna planerar för att ta upp ett förslag i riksdagen om ett CSN-lån till arbetslösa för att kunna ta lastbils- och busskörkort och därmed få en större chans till ett arbete där stort behov finns. Då utbildningen är dyr är det många som drar sig för att skuldsätta sig men som kanske med ett CSN-lån skulle ha möjlighet till den efterlängtade utbildningen.

Nya alternativ med CSN-lån

Om Socialdemokraterna tar upp förslaget om CSN-lån för yrkeskörkort i riksdagen och det går igenom kan det innebära att fler har möjlighet till ett välbetalt arbete där det i nuläget saknas många förare. CSN-lån är betydligt förmånligare än ett privat banklån och där fler personer har chans att få ett lån för en utbildning som leder till framtida arbete. Med en riktig yrkesutbildning blir det alltid betydligt lättare att få jobb.

Vägen till en ny framtid

Äntligen kan drömmen om en framtid inom föraryrket bli verklighet för många fler. Chansen till att kunna få ett yrkeskörkort med ett förmånligt CSN-lån kan snart öppna nya möjligheter i arbetslivet. De flesta har rätt till denna form av lån och kan därmed säkra sitt yrkesval med ett arbete där det finns många varierande möjligheter för en person som kan köra buss eller lastbil.

Nya möjligheter för arbetslösa

Fler personer får en chans till ett eftertraktat arbete om förslaget om CSN-lån blir antaget. Detta är ett bra alternativ för arbetslösa som få större möjlighet till fast arbete. Arbetsmöjligheterna om man tar körkort för yrkestrafik är stora då man med ett yrkeskörkort, beroende på vilket körkort man väljer att ta, får köra allt från en linjebuss till en långtradare.