Omkörningsförbud i Skåne

På E6 i Skåne har det införts ett omkörningsförbud för lastbilar. Vägen är extra störningskänslig och dessutom olycksdrabbad, vilket är anledningen till förbudet. Många bilister samsas om den tvåfiliga vägen, samtidigt som den trafikeras av tung trafik från utlandet. Vid en mätstation strax norr om Malmö kör cirka 55 000 fordon förbi per dygn.

Lastbilar får inte köra om under rusningstrafiken

Omkörningsförbudet gäller för lastbilar och gäller från och med våren 2019. Däremot ska inte förbudet gälla dygnet runt, utan under de tider som rusningstrafik rådet. Det innebär att tiderna för förbudet är mellan 06 och 09 på morgonen samt mellan 16 och 18 på eftermiddagen och kvällen. Samtidigt föreslås att vissa sträckor ska vara ett undantag för förbudet, till exempel vid Glumslövs backar.

Anledning till förbudet

Diskussionen kring förbudet av omkörning på E6 genom Skåne har varit på kartan sedan en lång tid tillbaka. Den främsta anledningen till det är olyckor i samband med av- och påfarter samt att många fordon kör för nära inpå varandra. Det stora antalet fordon som körs på sträckan uppges också vara en av anledningarna till förbudet. Mellan trafikplatserna Alnarp och Lomma är intensiteten värst.

Andra förslag på lösningar

Det är Trafikverket som bedömer att läget kräver ett omkörningsförbud för lastbilar, men tidigare har även andra lösningar föreslagits. Högre standard på vägarna samt en tredje fil är två exempel på sådana förslag. Trafikverket menar dock att det inte löser problemet. Det lär dock ta ett tag till innan förbudet kan träda i kraft, då både kommuner och Länsstyrelsen måste godkänna det.