Ny lag för vinterdäck?

Infrastrukturminister Thomas Eneroth från Socialdemokraterna föreslår att tunga fordon måste ha vinterdäck på alla hjulen, inte enbart hjulen på drivaxeln. Flera industriorganisationer och även Transportstyrelsen menar dock att den föreslagna ändringen inte nödvändigtvis kommer att medföra ökad säkerhet på vägarna, och istället kan innebära ökat buller och krångliga åtgärder för näringslivet.

Oklart om förslaget skulle medföra bättre säkerhet

Regeringen föreslår en ny lag om krav på vinterdäck på alla hjul på tunga fordon, detta för att bidra till ökad trafiksäkerhet. Många ifrågasätter dock om denna nya lag kommer att förbättra säkerheten på våra vägar, inklusive Transportstyrelsen som undersökte förslaget på uppdrag av regeringen. Andra kritiker, bland annat Sveriges åkeriföretag, menar att vägfriktionen är avgörande för trafiksäkerheten snarare än ytterligare vinterdäck på fordonet.

Andra regler utomlands

Thomas Eneroth pekar på Norge som ett exempel där krav på vinterdäck på alla hjulen har bidragit till ökad trafiksäkerhet. Dessutom tror han att det kommer sända ett tydligt budskap till åkerier från andra länder om att Sverige tar trafiksäkerheten på allvar. Många utlandskregistrerade fordon kör ofta med otillräckliga däck för våra vägunderlag i Sverige. Intresseorganisationen Motormännen är en av de industriaktörer som står bakom utökad lagstiftning.

Ny lag kan träda i kraft nästa vinter

Diskussionen om en ny lag för ytterligare krav på vinterdäck på tunga fordon kommer att fortsätta under remisstiden på tre månader. Branschorganisationer och andra intresserade kan framföra sina synpunkter och ta del av utredningen. Därefter kommer ett beslut att tas i frågan vilket kan innebära att den nya lagen träder i kraft redan nästa vinter. Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna ligger alla på i frågan.