Minskning av transporter under coronakrisen

Sedan coronakrisen började att påverka hela industrin har lastbilstrafiken sjunkit med ca 7 procent. Jämfört med biltrafiken, tågtrafiken och flyg är det en relativt låg siffra. Vissa transporter har till och med ökat beroende på att näthandeln har ökat och efterfrågan har ökat framförallt på varor inom den inhemska produktionen. De företag som kör utomlands har naturligtvis blivit hårt drabbade och det sjunkande antalet körningar ligger också inom import, export.

Hur påverkar krisen transporterna

Vissa transporter har ökat och vissa har sjunkit under krisen. Om man ser till hela transportsystemet så är det genomgående en minskad trafik inom alla system i och med coronapandemin. Mindre åkerier med liten likviditet och med känsliga nätverk kan inte heller ta del av olika stödförslag då de flesta transportföretag behöver utnyttja alla sina förare. Att exempelvis låta skatt och andra utgifter läggas på framtiden minskar inte heller riskerna för konkurs.

En ny miljölpremie för lastbilar

Det finns en väldigt liten del inom transporttrafiken av tyngre lastbilsfordon som använder alternativa drivmedel. För att ställa om hela den flottan till ett framtidstänk föreslår Trafikanalys att en ny miljöpremie för lastbilar införs 2020. Förslaget gäller främst fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton som drivs med el, gas eller etanol. Den nya premien är ett viktigt omställningsförslag som kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser enligt klimatmålet för inrikes transporter.

Världens sårbarhet har blivit synligt

Många transportföretag har fått tänka om i och med coronakrisens effekter. Export och import har på sina håll fått stå på vänt medans den inhemska transporten har gynnats desto mer. Näthandeln har ökat enormt när många har behövt vara hemma. Ett antal industrier i Sverige har haft möjlighet att ställa om sin produktion för material och produkter som efterfrågas inom sjukvården bland annat. Hela världens sårbarhet har blivit synligt i och med vårens händelse. Närmast för transportindustrin är att se över sin uppsättning av fordon och ny teknik för en flexibel och gynnsam verksamhet i alla lägen. Vi behöver också ställa om för alternativa drivmedel enligt klimatmålet vilket samtidigt på sikt ger en miljövänligare värld och möjlighet till stora ekonomiska lättnader. Fördelaktiga försäkringar och gynnsamma premier är några av dessa åtgärder.