Minska lastbilars utsläpp med ny uppfinning

En helt ny uppfinning kan komma att minska utsläpp på lastbilar betydligt. Detta utan att göra någon större påverkan på fordonet överhuvudtaget. Själva kapseln upptar inte mer yta än 2 x 0,9 x 1,2 meter och kan eftermonteras på både lastbilar, bussar och båtar. Detta är en revolutionerande teknik som kommer att göra skillnad.

Samlar upp koldioxidutsläpp från avgasröret

Koldioxidutsläpp kan alltså minskas rejält med hjälp av en eftermonteringsbar kapsel som sätts direkt i avgasröret där den fångar upp nästan 90% av den koldioxid som fordonet släpper ut. Värmen från motorn komprimeras med hjälp av snabba kompressorer och blir då till en vätska som samlas i en låda uppe på taket på förarhytten. Denna låda kan sen tömmas på en servicestation och bli till nytt bränsle.

Miljövänlig lösning för tunga transporter

Forskningsinstitutet som tagit fram detta heter Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och håller till i Schweiz. I första hand är det lastbilars utsläpp som ligger i fokus. Statistik säger att nästan 30% av de globala koldioxidutsläppen kommer från motorfordon och av den volymen bidrar de kommersiella transporterna till 72%. Forskarna utnyttjar värmen från motorn, som ändå är spillenergi, och gör om den till en vätska som förvaras i en eftermonteringsbar kapsel.

Är detta framtidens lastbilar?

Denna lösning innebär att upp till 90% av koldioxidutsläppen kan kapas. I och med allt hårdare krav på miljövänliga alternativ kommer det här bli en storsäljare, särskilt när det lagts energi på att göra den möjlig att eftermontera. Den enda negativa aspekten att ta hänsyn till är att det finns en risk att produkten blir väldigt dyr att både tillverka och införskaffa.