Miljövänliga lastbilar

Lastbilar behöver inte vara tunga och stora miljöbovar. Företag i lastbilsindustrin har i flera år jobbat med att hitta miljövänliga lösningar och det finns mycket forskning som kan hjälpa till i den processen. Med rätt teknik kan lastbilar förbruka mindre bränsle och släppa ut mindre växthusgaser och färre ton koldioxid per år.

Energi från spillvärme

En teknik som skulle kunna användas för att bygga snåla lastbilar är att ta tillvara på spillvärme från motorn. Arash Risseh är forskare vid KTH. Han menar att lastbilar kan byggas för att på ett mycket bättre sätt ta tillvara på spillvärmen. Forskningen visar att av 60 procent av den totala bränsleenergin som inte används för att driva lastbilens motor går 30 procent i värme bort enbart från avgasrören.

Gör om värme till el

KTH har tagit fram en teknik för detta tillsammans med olika samarbetspartners. Tekniken kallas för termoelektrisk generator och fungerar på det viset att det tar värme som kommer från avgassystemet och gör om värmen till elektricitet som sedan går tillbaka in i lastbilens system. Den här tekniken gör det möjligt att spara minst 750 liter bränsle per lastbil per år.

Tekniken kan användas på flera håll

Det är inte bara i tunga lastbilar som den här tekniken kan göra god nytta. Att ta tillvara på spillvärme i flera lägen kan användas i olika industrier men också i hemmet. Varmvattnet när vi tar en dusch är bara ett av flera exempel på när värme rinner rakt ned i avloppsrören istället för att göras om till ny energi som kan gå till el för att värma upp huset.