lastbilskörkort

Försäkra dig om att ditt körkort är förnyat för att din lastbilsförsäkring ska vara giltig. Det är ett stort ansvar att köra godstransporter med tung lastbil, föraren behöver enligt lag utföra en grundutbildning som leder till ett yrkeskompetensbevis, beviset behövs förnyas var femte år. Detta gäller från och med den 10 september 2016 och bör alltid följa med vid körning i trafik.

Förnya yrkeskompetensbeviset genom en fortbildning på 35 timmar

En fortbildning på 35 timmar är nödvändig att utföra genom Transportstyrelsen för att förnya ditt körkort för tung lastbil. Detta gäller enbart om du redan avklarat en grundutbildning, haft yrkeskompetensbevis, fortbildning eller hävdvunnen rätt tidigare. Körkortet är giltigt i fem år och därefter behövs det förnyas. Dessa 35 timmar kan delas upp i 7 timmars delkurser vardera. Lagen är antagen av EU, kravet på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU såsom även Norge, Island och Liechtenstein.

Bli yrkesförare innan körkortsålder

Genom att köra tillsammans med utbildare som är tillåtna av Transportstyrelsen i Komvux eller gymnasieskolan, kan du få ditt körkort innan körkortsålder. Detta gäller behörighet C och CE för godstransporter från 18 års ålder, eller D och DE från 21 års ålder. Det är endast tillåtet att övningsköra i gymnasieskolan eller Komvux inom yrkesförarutbildningen. För att kunna ta körprovet krävs det att du avklarat yrkesförarutbildningen och avklarat provet för yrkesförarkompetens.

Skaffa dig lastbilsbehörighet

Europa och Sverige använder sig väldigt mycket av gods och lastbilslogistik, det är en viktig del av våran nuvarande ekonomi. Det är ett stort ansvar av företag och förare inom branschen att uppfylla vissa krav som lastbilsförsäkringar och yrkesförarkompetens. Genom att gå en utbildning inom fordons- och transportprogrammet eller tillsammans med en utbildare som är godkänd av Transportstyrelsen kan du avlägga ditt körprov. När du väl skaffat behörighet är det nödvändigt att förnya tillståndet var femte år.