EU-Krav för Lastbilsutsläpp

Efter långa förhandlingar och påtryckningar, från bland annat Sverige, så har EU-länderna beslutat om kravnivåer på lastbilars koldioxidutsläpp i framtiden. De nya kraven kommer att vara bindande och för nyproducerade tunga lastbilar kommer det innebära en minskning på 15 procent fram till och med år 2025 för att sedan ha minskat med 30 procent till år 2030. Procenten beräknas på nuläget under 2019.

Nya Krav för utsläpp inom EU

Svenska miljöministern Karolina Skog (MP) hade förhoppningar om att kraven skulle bli ännu högre men godtog detta första steg och kallar det för en ”historisk” utveckling. Hon menar på att det är väldigt positivt att EU-länderna nu kommer att ha regler för tunga fordon och dess utsläpp då det i dagsläget inte existerar. I och med detta vet alla parter vad som kommer att förväntas av dem.

Ytterligare revideringar av förslagen

EU-kommissionens förslag kommer att revideras ytterligare när det kommer till EU-parlamentet där de, liksom Sverige, är för ännu hårdare krav. Sverige och Finland hade även uttryckt särskilda önskemål för fordon som är extra långa, upp till 30 meter, som förekommer ofta i Norden men där blev det tyvärr inte några ändringar. Skog poängterar att den frågan kommer att tas upp igen och tror att de kommer att lyckas i framtiden då det finns mer stöd hos många medlemsländer än tidigare.

Förbättringar i små steg

Skog anser att även om målen för utsläppen inte är så ambitiösa som Sverige hade hoppats på så är det ett steg i rätt riktning. För att kunna se över transportarbetet behöver förändringarna börja någonstans för att kunna fortlöpa. Samtidigt kanske man behöver komma på vilka andra åtgärder som kan vidtas om målnivåerna inte blir så höga som önskat. Istället kan alternativa transportvägar så som järnväg och sjö bli ett alternativ för att få önskad effekt.